Sunday, April 30, 2017

Học bổng bậc Sau đại học dành cho phụ nữ tại Mỹ và Canada

Học bổng quốc tế Quỹ Hòa Bình đang trao các suất học bổng quốc tế bậc Sau đại học cho nữ giới. Học bổng dùng để theo học chương trình bậc Sau đại học...

Học bổng bậc đại học, King’s College London, Anh, 2017

Trường King’s College London giới thiệu chương trình trao tặng học bổng dành cho các ngành học thuộc bậc đại học của khoa Luật Dickson Poon. Ngành học: Luật. Giá trị học bổng: Hơn 30 suất...

Học bổng liên kết bậc đại học giữa Nhật và Ngân hàng Thế giới,...

Chương trình học bổng đại học liên kết giữa Ngân hàng Thế giới và Nhật Bản (JJ/WBGSP) tài trợ cho các sinh viên từ các nước đang phát triển để theo đuổi các chương...

Học bổng của Tiến sĩ Abdul Kalam, ĐH Sydney, Úc, 2017

Đại học Sydney đã mở đơn đăng ký cho học bổng Dr Abdul Kalam năm 2017 dành cho bậc cử nhân. Học bổng dành cho các sinh viên quốc tế đăng ký học toàn...

Học bổng quốc tế Đại học Tasmania (TIS), Úc, 2017

Đại học Tasmania (UTAS) đang cung cấp các suất học bổng quốc tế Tasmania (TIS) cho sinh viên quốc tế. Học bổng có thể dùng để theo học chương trình bậc đại học và...

Học bổng cho sinh viên xuất sắc, Đại học Waikato, New Zealand, 2017

Trường Đại học Waikato bắt đầu nhận đơn ứng tuyển cho học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc (International Excellence Scholarships). Học bổng dành cho sinh viên quốc tế xuất sắc...

Học bổng nghiên cứu sau đại học từ ĐH Kyoto, Nhật Bản, 2016

Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á (Center for Southeast Asian Studies - CSEAS) tại Đại học Kyoto, Nhật Bản bắt đầu nhận đơn ứng tuyển cho học bổng nghiên cứu sau tiến sĩ...

Học bổng hệ Sau đại học của Đại học Liverpool Hope

Đại học Liverpool Hope (Anh) trao tặng các suất học bổng hệ sau đại học dành cho sinh viên quốc tế có thành tích cao trong học tập. Liverpool Hope xếp thứ 20 trong hệ...

Học bổng Thạc sĩ Hedley Bull của Đại học Quốc gia Úc dành cho...

Chương trình đào tạo Sau đại học trong lĩnh vực Quốc tế học, Trường Đại học Quốc gia Úc trao tặng bốn suất học bổng toàn phần Hedley Bull cho sinh viên có nguyện...

Học bổng quốc tế của Đại học Adelaide, Úc năm 2017

Đại học Adelaide, Úc tổ chức chương trình học bổng quốc tế (ASI) dành cho các nghiên cứu sinh xuất sắc trên thế giới có cơ hội đóng góp vào các lĩnh vực nghiên...

Học bổng quốc tế ngành Khoa học Tự nhiên của ĐH Queensland, Úc dành...

Đại học Queensland, Úc trao các suất học bổng ngành Khoa học Tự nhiên trong năm học 2016-2017 cho sinh viên đến từ khắp nơi trên thế giới. Học bổng ưu tiên sinh viên...

Học bổng quốc tế Quỹ KDDI bậc Thạc sĩ và Tiến sĩ tại Nhật...

Trong năm học 2017-2018, Quỹ KDDI của Nhật Bản sẽ cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế, nhằm tạo điều kiện cho ứng viên có cơ hội theo đuổi các chương trình...

Học bổng quốc tế Quỹ KDDI bậc thạc sĩ và tiến sĩ tại Nhật...

Trong năm học 2017-2018, Quỹ KDDI của Nhật Bản sẽ cung cấp học bổng cho sinh viên quốc tế. Những học bổng này nhằm tạo điều kiện cho ứng viên có cơ hội theo...

Học bổng MBA dành cho sinh viên quốc tế tại Đại học Robert Gordon,...

Đại học Robert Gordon cung cấp học bổng cho sinh viên MBA, Kinh doanh, Quản lý và Kế toán.Các ứng viên quốc tế đều có thể đăng ký vào chương trình học bổng này. Bậc...

Học bổng thạc sĩ Đại học Victoria, New Zealand 2016

Trường Đại học Victoria của thủ đô Wellington cung cấp nhiều học bổng cho sinh viên New Zealand và sinh viên quốc tế. Học bổng này dành để theo học chương trình sau đại...

BÀI MỚI NHẤT

NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

THỜI SỰ