Thursday, March 30, 2017

Nước hoa, một hành trình mới của Louis Vuitton

Louis Vuitton đang nghiên cứu một lĩnh vực hoàn toàn mới mẻ, góp phần hình thành lịch sử của thương hiệu: nước hoa. Trọng trách to lớn này đã được giao cho Jacques Cavallier-Belletrud,...

BÀI MỚI NHẤT

NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

THỜI SỰ