Bước chân mùa thu

0

DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-13

 

Hiện tại có lẽ vẫn hơi sớm để xỏ chân vào những đôi boots, tuy nhiên chắc chắn chúng nằm trong danh sách những mặt hàng bạn nên sắm sửa ngay lúc này để chào đón những ngày se lạnh của mùa thu.

 

DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-5
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-3
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-4
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-2
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-7
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-8
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-6
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-10
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-11
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-9
DN625_Shopping180915_Buoc-chan-mua-thu-12

(DNSGCT)