Những mảng màu sống động

0

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-10

 

Lấy cảm hứng từ hình vẽ graffiti được nhiều nhà thiết kế ứng dụng trên các món đồ phụ kiện Thu-Đông 2015.

 

DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-8
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-9
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-5
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-6
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-2
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-3
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-4
DN626_Shopping250615_Nhung-mang-mau-7

(DNSGCT)