Kết hợp tuyệt vời!

0

DN612_Shopping190615_Ket-hop-14

 

Các kiểu trang sức vô cùng đa dạng và với mỗi trang phục, hoàn cảnh khác nhau, phái đẹp lại có những ý tưởng kết hợp khác nhau. Thế cho nên, chúng ta có thể ngụy biện là: Thừa còn hơn thiếu.

 

DN612_Shopping190615_Ket-hop
DN612_Shopping190615_Ket-hop-3
DN612_Shopping190615_Ket-hop-4
DN612_Shopping190615_Ket-hop-5
DN612_Shopping190615_Ket-hop-7
DN612_Shopping190615_Ket-hop-9
DN612_Shopping190615_Ket-hop-6
DN612_Shopping190615_Ket-hop-10
DN612_Shopping190615_Ket-hop-2
DN612_Shopping190615_Ket-hop-8
DN612_Shopping190615_Ket-hop-11
DN612_Shopping190615_Ket-hop-12
DN612_Shopping190615_Ket-hop-13

(DNSGCT)