Doanh nhân Cuối tuần là website của báo Doanh Nhân Sàigòn Cuối tuần với hơn 40.000 ấn bản phát hành mỗi tuần. Tờ báo Lifestyle hàng đầu Việt Nam dành cho giới Doanh Nhân – Leading lifestyle magazine in Vietnam for business people

 Liên hệ quảng cáo:

Ms. Hạnh Nguyên: 0918 276 845
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 417)

Ms. Triều My: 0909 094 620
Email: [email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 411)

Liên hệ Marketing & hỗ trợ nội dung

Mr. Huỳnh Quốc Thịnh: 0903 810 875
Email:[email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 119)

Ms. Phương Mai: 0986 300 649
Email:[email protected]
Tel: (842 8) 3846 7988 (Ext 118)

Tải bảng giá chi tiết