Trang chủ Thẻ RCEP

Thẻ: RCEP

Đàm phán RCEP còn lâu mới hoàn tất

Trong tài liệu đánh giá về Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Viện nghiên cứu Đông Nam Á (ISEAS)...

RCEP khó kết thúc đàm phán vào cuối năm nay

Cuộc đàm phán Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) diễn ra sau những cuộc thảo luận căng thẳng tại...

ASEAN là trung tâm của RCEP

Hai chuyên gia Shiro Armstrong (Giám đốc Trung tâm nghiên cứu Australia - Nhật Bản thuộc Đại học Quốc gia Australia) và Amy King...

16 nước bàn về RCEP sau khi TPP hoàn tất đàm...

Một tuần lễ sau ngày hoàn tất đàm phán Hiệp định TPP, Trung Quốc và Ấn Độ cùng với 14 quốc gia Đông Á...

RCEP không mang lại lợi ích lớn cho Việt Nam

Ngày 17-7 vừa qua, Viện Nghiên cứu Quản lý kinh tế Trung ương và Dự án Hỗ trợ chính sách và đầu tư của...

Doanh nghiệp Việt Nam được hưởng lợi hay bị tổn thất...

Chưa nhiều doanh nghiệp quan tâm đến việc Việt Nam đang tham gia đàm phán hiệp định đối tác toàn diện khu vực RCEP...

BÀI MỚI NHẤT

NỔI BẬT

HOẠT ĐỘNG DOANH NGHIỆP

THỜI SỰ