Quý I, ACV lỗ tỷ giá 647 tỉ đồng

2

Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý I-2017, theo đó, tổng doanh thu quý I của ACV đạt 4.082 tỉ đồng. Trong khoản chi phí tài chính, ACV cho biết lỗ chênh lệch tỷ giá quý I là 647 tỉ đồng. Ngoài ra, ACV cũng phải trả chi phí lãi vay hơn 31 tỉ đồng. Cùng với các khoản chi phí khác, tổng chi phí tài chính cả kỳ của ACV là 683 tỉ đồng. Biến động của tỷ giá đồng yen khiến chi phí tài chính tăng cao, nhưng ACV vẫn lãi 772 tỉ đồng. Tính đến thời điểm cuối tháng 3-2017, ACV vay nợ dài hạn và ngắn hạn gần 15.000 tỉ đồng chủ yếu bằng đồng yen Nhật.

  • Phương Quỳnh