Thái Hưng mua thêm cổ phiếu TIS

2

Công ty Thương mại Thái Hưng vừa có báo cáo về giao dịch cổ phiếu TIS của Công ty CP Gang Thép Thái Nguyên (Tisco). Theo đó, ngày 3-5, Thái Hưng đã mua vào 4,5 triệu cổ phiếu TIS, nâng lượng sở hữu sau giao dịch lên 36,8 triệu cổ phiếu, tương ứng 20% vốn điều lệ của Tisco. Số cổ phiếu Thái Hưng mua vào đúng bằng số cổ phiếu TIS giao dịch thỏa thuận trong ngày 3-5 (giá 11.300 đồng/cổ phiếu). Hiện chưa có thông tin về bên bán. Trước đó mấy ngày, Thái Hưng rót thêm hơn 200 tỉ đồng mua vào hơn 18 triệu cổ phiếu TIS, trong đó có 17,81 triệu cổ phiếu mua thỏa thuận. Ngày 25-4, SCIC đã hoàn tất rút vốn tại Tisco bằng cách giảm vốn điều lệ của Tisco xuống 1.000 tỉ đồng – đúng bằng số cổ phần mà Tisco phát hành riêng lẻ cho SCIC hai năm trước.

  • Phương Quỳnh