Vinapharm sắp lên sàn UpCOM

2

Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội vừa quyết định chấp thuận cho Tổng công ty Dược Việt Nam (Vinapharm) được đăng ký giao dịch toàn bộ 237 triệu cổ phiếu trên UpCOM với mã chứng khoán DVN. Ngày giao dịch đầu tiên là 19-5-2017 với giá tham chiếu là 10.400 đồng/cổ phiếu. Vinapharm có vốn điều lệ 2.370 tỉ đồng, tương ứng 237 triệu cổ phần đăng ký, trong số đó có 40.297.300 cổ phiếu chiếm 17% tổng số cổ phiếu đăng ký giao dịch đang thuộc diện bị hạn chế chuyển nhượng. Đáng chú ý trong số này có 40,29 triệu cổ phiếu của Tập đoàn Đầu tư Việt Phương là số cổ phiếu phát hành cho nhà đầu tư chiến lược khi tiến hành cổ phần hóa, bị hạn chế giao dịch trong năm năm kể từ ngày 8-12-2016. Còn lại 7.300 cổ phiếu là cổ phiếu ESOP phát hành ưu đãi cho người lao động khi tiến hành cổ phần hóa tổng công ty, bị hạn chế chuyển nhượng 10 năm kể từ 8-12-2016.

  • Phương Quỳnh